TMdrive-MV

Dự án Nhà Máy Nước Tân Hiệp 2: "Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng biến tần trung thế TMEIC TMdrive-MVe2 năm 2019".

  • Thay thế cell biến tần trung thế.
  • Bảo dưỡng từng cell của biến tần.
  • Đo đạc, kiểm tra tình trạng các phần tử bên trong cell.
  • Dùng cờ-lê lực để kiểm tra lực siết các bulong trong cell.
  • Bảo dưỡng hệ thống làm mát: kiểm tra/bảo dưỡng các quạt làm mát, vệ sinh lưới lọc bụi,…
  • Kiểm tra, đánh giá tình trạng và vệ sinh thiết bị:
  • Từ các thông số thu thập được, đánh giá tình trạng thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn.
  • Kiểm tra, tạo các file backup hệ thống sau khi bảo dưỡng (compare file RAM với EEPROM).
  • Báo cáo, đánh giá tình trạng thiết bị sau đợt bảo trì. 
  • Khuyến cáo, đề xuất khách hàng các phương án giải quyết các vấn đề hiện tại của thiết bị.

Các tin khác