TMdrive-50

Điện áp đến 3,3 kV, Công suất lên đến 6.000 kVA

TMdrive-50 phù hợp lý tưởng cho các quy trình kiểm soát độ chính xác, công suất cao. Các thiết bị và thẻ điều khiển IGBT hiệu quả, cao hiện nay là phổ biến đối với họ biến tần. Gia đình nhắm đến các yêu cầu cụ thể của khách hàng về:

  • Độ tin cậy cao
  • Cấu hình và bảo trì đơn giản
  • Chi phí sở hữu thấp
  • Sắp xếp linh hoạt các bộ chuyển đổi, biến tần và làm mát cho phép mật độ năng lượng tối đa với không gian sàn tối thiểu và chi phí lắp đặt. Transitor cổng lưỡng cực cách điện (IGBT) được sử dụng trong bộ chuyển đổi và biến tần.